arquitectura

t'oferim arquitecte, aparellador i decorador interiorista per a realitzar el teu projecte.

arquitectura:
 • projectes d'obra nova.
 • projectes de reforma.
 • projectes de rehabilitació.
 • urbanisme.
 • assessorament a promotors privats i públics.
arquitectura tècnica:
 • direcció d'obra.
 • gestió de projectes.
 • estudis de viabilitat.
 • control de qualitat.
 • Informes, dictàmens i peritatges.
 • cèdul·les d'habitabilitat.
 • tramitació de documents.
 • inspecció técnica d'edificis.
 • estudis topogràfics.
 • amidaments i pressupostos.
 • infografies, renders i 3D
decoració / interiorisme:
 • estudi i disseny d'espais interiors i exteriors.
 • planificació d'espais.
 • decoració d'espaïs residencials, comercials, etc...
 • arquitectura efímera.
 • assessorament en acabats.
 • control de costos i control d'execució.
 • projectes d'iluminació interior i exterior.
 • disseny de mobiliari a mida.
si desitges assessorament, realitzar una consulta o pressupost dels serveïs d'arquitectura, arquitectura tècnica i decoració contacta.