firma correo electronico corporativo

[CAT] 

Aquest missatge i els seus arxius adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l'autorització expressa de CONSTRUCCIONS ESPAROM SC. Si vostè no és el destinatari final per favor elimini-ho i informi'ns per aquesta via.  D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, (LOPD), li informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del que és titular CONSTRUCCIONS ESPAROM SC Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades a CONSTRUCCIONS ESPAROM SC  C/ GRAVINA 22- 24 - 17480 ROSES – GIRONA  info@constructiva.es 


[ ES ]  

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de CONSTRUCCIONS ESPAROM SC. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular CONSTRUCCIONS ESPAROM SC  Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en  CONSTRUCCIONS ESPAROM SC sito en C/ GRAVINA 22- 24 - 17480 ROSES - GIRONA. info@constructiva.es