Català‎ > ‎

Revestiments monocapa

realitzem l'aplicació de revestiments i morters monocapa en façanes d'habitatges i edificis arreu de Girona i Costa Brava.
el revestiment o morter monocapa es un revestiment a base de ciment, àrids seleccionats i diferents tipus d'aditius que li proporcionen un acabat de protecció a les condicions climàtiques i decoració de la façana de l'habitatge o edifici sense necessitat de pintar la façana.

MONOCAPA RASPAT
Revestiment monocapa continu per a acabats i protecció davant la pluja a murs de façanes d'obra o formigó, constituït de morter que, una vegada aplicat i parcialment endurit, admet diversos acabats ( raspat, tirolesa o gota i rústic ).
La durabilitat del producte i el seu comportament davant la brutícia ( contaminació atmosfèrica, etc. ), poden considerar-se equivalents als d'un revoc tradicional.

MONOCAPA PEDRA
Revestiment monocapa continu per acabat i protecció davant la pluja a murs de façanes d'obra o formigó, constituït de morter que, una vegada aplicat i en fresc, es projecte un àrid de més gran tamany respecte a l'àrid utilitzat en el morter. La resistència davant les temperatures extremes i l'impacte de cossos durs és satisfactori.

ESTUC DE CALÇ
Es un morter fi a base de calç aèria, àrids seleccionats, resines sintètiques i diferents additius que proporcionen un acabat decoratiu de l'edifici.

RESTAURACIÓ
Amb els nous materials i la tècnica actual, una façana antiga pot recuperar la seva imatge original conservant la seva essència i les seves característiques inicials.

hi ha una amplia varietat de colors i textures per escollir:

 
  
 
  

Exemple d'aplicació de revestiment monocapa en façana d'habitatge en color blanc.